The Pano Rama 3 : เดอะ พาโน พระราม 3 ประกาศให้เช่า 53 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿478.61 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
3 วัน

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 4
 • 232 ตร.ม.
 • ฿409.48 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
7 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿180,000 /เดือน
 • 3 3
 • 243 ตร.ม.
 • ฿740.74 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
10 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿650.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
11 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 4
 • 243 ตร.ม.
 • ฿370.37 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
11 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 3 4
 • 244 ตร.ม.
 • ฿491.80 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
11 ชั่วโมง

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿110,000 /เดือน
 • 3 4
 • 223 ตร.ม.
 • ฿493.27 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
1 วัน

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿270,000 /เดือน
 • 4 5
 • 541 ตร.ม.
 • ฿499.08 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿110,000 /เดือน
 • 3 3
 • 223 ตร.ม.
 • ฿493.27 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿110,000 /เดือน
 • 3
 • 223 ตร.ม.
 • ฿493.27 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 2 2
 • 131 ตร.ม.
 • ฿534.35 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿28,000 /เดือน
 • 1 1
 • 63 ตร.ม.
 • ฿444.44 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿29,900 /เดือน
 • 1 1
 • 62 ตร.ม.
 • ฿483.19 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿270,000 /เดือน
 • 4 5
 • 541 ตร.ม.
 • ฿499.08 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿49,000 /เดือน
 • 2 2
 • 105 ตร.ม.
 • ฿466.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿49,000 /เดือน
 • 2 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿445.45 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿129,000 /เดือน
 • 4 3
 • 245 ตร.ม.
 • ฿526.53 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿33,000 /เดือน
 • 1 1
 • 67 ตร.ม.
 • ฿492.54 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿270,000 /เดือน
 • 4 5
 • 541 ตร.ม.
 • ฿499.08 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

890 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ

 • ฿270,000 /เดือน
 • 4 5
 • 542 ตร.ม.
 • ฿498.15 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (400 ม.) ถึง B6 BRT วัดด่าน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2009
1 สัปดาห์