Tower Park : ทาวเวอร์ พาร์ค ประกาศให้เช่า 24 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿85,000 /เดือน
 • 3 3
 • 277 ตร.ม.
 • ฿306.86 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 ชั่วโมง

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 2 2
 • 265 ตร.ม.
 • ฿566.04 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
19 ชั่วโมง

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 3
 • 265 ตร.ม.
 • ฿339.62 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 วัน

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿105,000 /เดือน
 • 4 4
 • 364 ตร.ม.
 • ฿288.46 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿267.86 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿339.29 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 4 4
 • 265 ตร.ม.
 • ฿452.83 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 3 3
 • 274 ตร.ม.
 • ฿364.96 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
5 วัน

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 3 3
 • 275 ตร.ม.
 • ฿254.55 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 4 4
 • 365 ตร.ม.
 • ฿328.77 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿339.29 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 4 4
 • 364 ตร.ม.
 • ฿329.67 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 3
 • 375 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
1 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 3 3
 • 270 ตร.ม.
 • ฿259.26 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿85,000 /เดือน
 • 3 4
 • 275 ตร.ม.
 • ฿309.09 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿339.29 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿339.29 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 3 3
 • 268 ตร.ม.
 • ฿298.51 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿85,000 /เดือน
 • 3 3
 • 285 ตร.ม.
 • ฿298.25 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

88 ซอยสุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿339.29 / ตารางเมตร
 • 10 นาที (740 ม.) ถึง A6 มักกะสัน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 1993
3 สัปดาห์