Villa Ratchatewi : วิลล่า ราชเทวี ประกาศให้เช่า 68 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿436.36 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿42,000 /เดือน
 • 2 1
 • 65 ตร.ม.
 • ฿646.15 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 1 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿462.96 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿450.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
5 วัน

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿457.14 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿48,000 /เดือน
 • 2 2
 • 94 ตร.ม.
 • ฿513.37 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
6 วัน

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿48,000 /เดือน
 • 2 2
 • 94 ตร.ม.
 • ฿513.37 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿457.14 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿23,000 /เดือน
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿547.62 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿22,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿550.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿436.36 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 2 2
 • 55 ตร.ม.
 • ฿436.36 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿437.50 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿544.76 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿24,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿436.36 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿457.14 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿35,000 /เดือน
 • 1 1
 • 69 ตร.ม.
 • ฿507.25 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์

83 ถนนพญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿517.24 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (280 ม.) ถึง N2 BTS พญาไท
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2008
1 สัปดาห์