172 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าคอนโด ที่ 98 Wireless : 98 ไวร์เลส สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿215,000 /เดือน
 • 2 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿1,621.78 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 นาที
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿270,000 /เดือน
 • 2 3
 • 132 ตร.ม.
 • ฿2,045.45 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿2,314.05 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿480,000 /เดือน
 • 3 4
 • 289 ตร.ม.
 • ฿1,660.90 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿300,000 /เดือน
 • 2 3
 • 132 ตร.ม.
 • ฿2,272.73 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿250,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿2,083.33 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿350,000 /เดือน
 • 2 3
 • 132 ตร.ม.
 • ฿2,651.52 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 146 ตร.ม.
 • ฿1,924.27 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿300,000 /เดือน
 • 2 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿2,068.97 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿330,000 /เดือน
 • 2 1
 • 132 ตร.ม.
 • ฿2,500.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿350,000 /เดือน
 • 2 3
 • 133 ตร.ม.
 • ฿2,631.58 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 3 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿998.04 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿280,000 /เดือน
 • 2 3
 • 121 ตร.ม.
 • ฿2,314.05 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿190,000 /เดือน
 • 2 3
 • 132 ตร.ม.
 • ฿1,439.39 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 3 4
 • 252 ตร.ม.
 • ฿993.68 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿230,000 /เดือน
 • 3 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿914.19 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿480,000 /เดือน
 • 3 4
 • 290 ตร.ม.
 • ฿1,655.17 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 3 3
 • 251 ตร.ม.
 • ฿996.02 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿1,250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

98 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿250,000 /เดือน
 • 3 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
1 วัน