177 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าคอนโด ในนครราชสีมา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿7,500 /เดือน
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿312.50 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿265.62 / ตารางเมตร
 • คอนโด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,300 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿228.12 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หมื่นไวย, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿218.75 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 52 ตร.ม.
 • ฿230.77 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿260.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿171.88 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,200 /เดือน
 • 1 1
 • 23 ตร.ม.
 • ฿313.04 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนน ธนะรัตน์, บ้านเหลื่อม, บ้านเลื่อม, นครราชสีมา

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 138 ตร.ม.
 • ฿289.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿342.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿214.29 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿371.63 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿460.34 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 29 ตร.ม.
 • ฿310.34 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 1 1
 • 37 ตร.ม.
 • ฿218.10 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿277.78 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿394.74 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿188.89 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
1 วัน