83 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในสาทร, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

ทุ่งวัดดอน, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿266.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 5 6
 • 420 ตร.ม.
 • ฿226.19 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1535 ซอย จันทน์ 6, ทุ่งวัดดอน, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 5 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿240.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed

ทุ่งวัดดอน, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿79.17 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed

Soi Sitthi Prasat Khwaeng, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 5
 • 271 ตร.ม.
 • ฿276.75 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

Yen Akard Road, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 2 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿214.29 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

Suanplu 1, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 4
 • 201 ตร.ม.
 • ฿273.63 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

Yen Akard Road, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 3 3
 • 321 ตร.ม.
 • ฿373.83 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

Suanplu 1, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿275.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

Yen Akard, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 3 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

ซอย นราธิวาสราชนคริน นราธิวาสราชนคริน, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿29,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿409.72 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿52,000 /เดือน
 • 3 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿148.57 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed

ซอย นราธิวาสราชนคริน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿29,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿409.72 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed

ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 4 4
 • 260 ตร.ม.
 • ฿211.54 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed

Sathorn 9, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 5 6
 • 420 ตร.ม.
 • ฿226.19 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed

Yen Akard Road, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 2 3
 • 281 ตร.ม.
 • ฿213.52 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed

Rama 4 Road, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 3 5
 • 270 ตร.ม.
 • ฿259.26 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed

Sathorn 9 / Phikul, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 3 5
 • 300 ตร.ม.
 • ฿216.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed

Yen Akard Road, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 6 5
 • 241 ตร.ม.
 • ฿497.93 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน