1,487 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม., ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿187.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
5 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
6 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿86.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 170 ตร.ม.
 • ฿164.71 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿93.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿130.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿180.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
11 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ท่าศาลา, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 105 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 84 ตร.ม.
 • ฿190.48 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 84 ตร.ม.
 • ฿119.05 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง