1,475 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม., ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 144 ตร.ม.
 • ฿48.61 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 นาที
องค์กร Viewed
 • 4 3
 • 88 ตร.ม.
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 4 3
 • 118 ตร.ม.
 • ฿101.69 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
3 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿29.66 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 84 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
29 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
30 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 60 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
30 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 1 1
 • 80 ตร.ม.
 • ฿87.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
31 นาที
องค์กร Viewed

ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿16,000 /เดือน
 • 2 4
 • 106 ตร.ม.
 • ฿150.38 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
31 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
32 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 116 ตร.ม.
 • ฿68.73 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 4
 • 245 ตร.ม.
 • ฿81.63 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 6
 • 288 ตร.ม.
 • ฿138.89 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿187.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 2 4
 • 106 ตร.ม.
 • ฿150.38 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿132.35 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 4 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿223.53 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง