429 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าที่ดิน, ราคาต่ำกว่า ฿ 50,000 ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9.38 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
43 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 924 ตร.ม. / 2 งาน 31 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿27.06 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
45 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 720 ตร.ม. / 1 งาน 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿26.39 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 5598 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 99 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿37,450 /เดือน
 • 29960 ตร.ม. / 18 ไร่ 2 งาน 90 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 1168 ตร.ม. / 2 งาน 92 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿25.68 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 ชั่วโมง
Viewed

บางกร่าง ราชพฤกษ์, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿53.07 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 16000 ตร.ม. / 10 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
13 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23.75 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 1812 ตร.ม. / 1 ไร่ 53 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22.08 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2200 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4.55 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5.47 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บ้านเลื่อม, บ้านเลื่อม, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 820 ตร.ม. / 2 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿36.59 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 12052 ตร.ม. / 7 ไร่ 2 งาน 13 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1.66 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
18 ชั่วโมง