43 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าที่ดิน ในชลบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿400,000 /เดือน
 • 14744 ตร.ม. / 9 ไร่ 86 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿27.13 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
25 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿53,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿33.13 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 52800 ตร.ม. / 33 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿0.66 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 780 ตร.ม. / 1 งาน 95 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17.95 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000 /เดือน
 • 53856 ตร.ม. / 33 ไร่ 2 งาน 64 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿55.70 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 56000 ตร.ม. / 34 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4.46 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,900 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6.19 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 17388 ตร.ม. / 10 ไร่ 3 งาน 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5.75 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 480 ตร.ม. / 1 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿52.08 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 17388 ตร.ม. / 10 ไร่ 3 งาน 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5.75 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 752 ตร.ม. / 1 งาน 88 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿19.95 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 9499 ตร.ม. / 5 ไร่ 3 งาน 75 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4.21 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 11096 ตร.ม. / 6 ไร่ 3 งาน 74 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4.06 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14.06 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000 /เดือน
 • 68800 ตร.ม. / 43 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿43.60 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 1224 ตร.ม. / 3 งาน 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿28.59 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 1224 ตร.ม. / 3 งาน 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿28.59 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 2180 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 45 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿68.81 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน