43 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าที่ดิน ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 508 ตร.ม. / 1 งาน 27 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 1684 ตร.ม. / 1 ไร่ 21 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20.78 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿77,325,000 /เดือน
 • 12372 ตร.ม. / 7 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,250.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 806 ตร.ม. / 2 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿37.24 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
19 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿120,000 /เดือน
 • 3992 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿30.06 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 9376 ตร.ม. / 5 ไร่ 3 งาน 44 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10.67 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2184 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 46 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4.58 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿60,000 /เดือน
 • 1020 ตร.ม. / 2 งาน 55 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿58.82 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
20 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 1368 ตร.ม. / 3 งาน 42 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿25.58 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

- -, คลองข่อย, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿28.13 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 1648 ตร.ม. / 1 ไร่ 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿27.31 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿15,900 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9.94 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3248 ตร.ม. / 2 ไร่ 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13.85 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿350,000 /เดือน
 • 6520 ตร.ม. / 4 ไร่ 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿53.68 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 2387 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 97 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿23.04 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed

ศรีสมาน, บ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿60,000 /เดือน
 • 4800 ตร.ม. / 3 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿12.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
Viewed

บางกร่าง ราชพฤกษ์, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿53.07 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿46,000,000 /เดือน
 • 59200 ตร.ม. / 37 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿777.03 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน