3,164 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ตกแต่งบางส่วน ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 5 4
 • 680 ตร.ม.
 • ฿41.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
8 วินาที
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 6 5
 • 600 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
30 วินาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 2
 • 396 ตร.ม.
 • ฿25.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
35 วินาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿44.44 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿40.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 2
 • 113 ตร.ม.
 • ฿175.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
6 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
8 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿60.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
21 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
30 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
30 นาที
องค์กร Viewed

ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿17,000 /เดือน
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
34 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿98.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
34 นาที