1,351 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 10,000 ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
47 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿40.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
48 นาที
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 1 1
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
50 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿42.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
50 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 1
 • 98 ตร.ม.
 • ฿56.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,500 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿79.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
58 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
59 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 120 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 4 2
 • 280 ตร.ม.
 • ฿28.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เมืองชลบุรี, ห้วยกะปิ, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 216 ตร.ม.
 • ฿46.30 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เมืองชลบุรี, ห้วยกะปิ, เมืองชลบุรี, ชลบุรี

 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿80.36 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿70.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,500 /เดือน
 • 2 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿39.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 152 ตร.ม.
 • ฿52.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 3 1
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿32.05 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง