1,378 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในคลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿257.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
49 นาที
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿165,000 /เดือน
 • 3 3
 • 500 ตร.ม.
 • ฿330.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
49 นาที
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 4
 • 550 ตร.ม.
 • ฿218.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
49 นาที
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 4 4
 • 500 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿85,000 /เดือน
 • 3
 • 380 ตร.ม.
 • ฿223.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿225,000 /เดือน
 • 5 4
 • 500 ตร.ม.
 • ฿450.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿165,000 /เดือน
 • 3 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿412.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿200,000 /เดือน
 • 4 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿666.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿175,000 /เดือน
 • 4 6
 • 500 ตร.ม.
 • ฿350.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

22 Soi Sukhumvit 53/1, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿300,000 /เดือน
 • 5 6
 • 450 ตร.ม.
 • ฿742.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1031/1 Sukhumvit Road, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 4 6
 • 326 ตร.ม.
 • ฿865.38 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

- -, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿320,000 /เดือน
 • 5 6
 • 750 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

22 Soi Sukhumvit 53/1, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 2 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

659 Sukhumvit Road, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿160,000 /เดือน
 • 3 2
 • 480 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 6 6
 • 550 ตร.ม.
 • ฿286.70 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

659 Sukhumvit Road, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿650.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿250,000 /เดือน
 • 500 ตร.ม.
 • ฿286.70 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
9 ชั่วโมง