330 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,500 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿60.42 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿187.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก, ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿288.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿142.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿151.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

18 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก, ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 4
 • 324 ตร.ม.
 • ฿231.48 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿165.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿129.87 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿204.55 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿218.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 5 5
 • 800 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 3
 • 230 ตร.ม.
 • ฿145.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿96.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿31,000 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿119.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 2 2
 • 338 ตร.ม.
 • ฿68.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง