412 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿40.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
22 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
38 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿88.24 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 360 ตร.ม. / 90 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
53 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 268 ตร.ม. / 67 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿74.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
53 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 224 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
56 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿1.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿65.79 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 228 ตร.ม.
 • ฿109.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿42.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 2 2
 • 260 ตร.ม.
 • ฿34.62 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿90,000 /เดือน
 • 5 6
 • 684 ตร.ม.
 • ฿90.11 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿1.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿27.78 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿70.99 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 290 ตร.ม.
 • ฿39.06 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 780 ตร.ม.
 • ฿25.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 600 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 ชั่วโมง