69 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ตกแต่งบางส่วน, ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿144.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿82.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 4
 • 288 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿41.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางกรวย, บางกรวย, นนทบุรี

 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿148.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางรักน้อย, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 230 ตร.ม.
 • ฿105.78 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 155 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿129.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

แจ้งวัณธนะ, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿60,000 /เดือน
 • 4 5
 • 380 ตร.ม.
 • ฿163.04 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางใหญ่, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 2
 • 228 ตร.ม.
 • ฿100.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

เมืองนนทบุรี, ไทรม้า, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿29,000 /เดือน
 • 5 3
 • 524 ตร.ม.
 • ฿55.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 392 ตร.ม.
 • ฿63.78 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 3
 • 183 ตร.ม.
 • ฿198.41 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

บางแม่นาง, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 5 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

ประชาชื่น, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 440 ตร.ม.
 • ฿409.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

ซอย ประเสริฐอิสลาม, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿70,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿518.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน