332 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม., ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿67.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 500 ตร.ม.
 • ฿129.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

รัตนาธิเบศร์, เสาธงหิน, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ศราวัณวิลล์ แจ้งวัฒนะ, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿26,000 /เดือน
 • 6 7
 • 200 ตร.ม.
 • ฿114.04 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

พฤกษ์ลดา บางใหญ่, บางแม่นาง, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿57.69 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ร้านอาหารอุ่นไอดิน, บางรักน้อย, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿37,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿123.01 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางแม่นาง, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 5 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿63,000 /เดือน
 • 4 5
 • 270 ตร.ม.
 • ฿163.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 155 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1 ปลายบาง, มหาสวัสดิ์, บางกรวย, นนทบุรี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿115.74 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1 ปลายบาง, มหาสวัสดิ์, บางกรวย, นนทบุรี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿115.74 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿41.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 520 ตร.ม.
 • ฿173.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿60,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 5 5
 • 360 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
16 ชั่วโมง