422 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม., ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿176.28 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿96.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿122.55 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿99.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿58.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 166 ตร.ม.
 • ฿103.77 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿73.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿97.22 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 4 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿77.59 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿93.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 232 ตร.ม.
 • ฿172.41 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 560 ตร.ม.
 • ฿160.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 4 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿204.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 10 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿114.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง