126 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม., ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 500 ตร.ม.
 • ฿129.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

รัตนาธิเบศร์, เสาธงหิน, บางใหญ่, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿41.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 520 ตร.ม.
 • ฿173.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿60,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 5 5
 • 360 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 4 3
 • 390 ตร.ม.
 • ฿94.20 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เทอดพระเกียรติ, วัดชลอ, บางกรวย, นนทบุรี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 6 5
 • 300 ตร.ม.
 • ฿54.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿75,000 /เดือน
 • 4 5
 • 330 ตร.ม.
 • ฿180.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 4 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

ประชาชื่น, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿180,000 /เดือน
 • 4 5
 • 440 ตร.ม.
 • ฿409.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

แจ้งวัณธนะ, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿60,000 /เดือน
 • 4 5
 • 380 ตร.ม.
 • ฿163.04 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿129.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

เลี่ยงเมืองปากเกร็ด, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿127.84 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿65,000 /เดือน
 • 4 4
 • 448 ตร.ม.
 • ฿147.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 10 6
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed

ซอย ประเสริฐอิสลาม, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿70,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿518.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿100,000 /เดือน
 • 4 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿113.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 วัน