426 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม., ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿153.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนราชพฤกษ์, บางรักน้อย, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿153.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿39,000 /เดือน
 • 3 3
 • 600 ตร.ม.
 • ฿44.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿85,000 /เดือน
 • 5 5
 • 200 ตร.ม.
 • ฿212.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿85,000 /เดือน
 • 300 ตร.ม.
 • ฿53.13 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿208.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 189 ตร.ม.
 • ฿178.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿53,000 /เดือน
 • 3 3
 • 178 ตร.ม.
 • ฿184.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿94.70 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿69,000 /เดือน
 • 3 3
 • 450 ตร.ม.
 • ฿215.62 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 220 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 4
 • 260 ตร.ม.
 • ฿111.81 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง