23 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ห้องเปล่า, ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 4 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿187.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 149 ตร.ม.
 • ฿277.78 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 6 7
 • 250 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 5
 • 550 ตร.ม.
 • ฿133.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 10 6
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 5 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿113.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 5 4
 • 440 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 6
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿85.13 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 4
 • 500 ตร.ม.
 • ฿94.79 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿101.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
Viewed

Soi Mu Ban Tem Rak 4, บางคูรัด, บางบัวทอง, นนทบุรี

 • ฿5,500 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ประชาชื่น ประชาชื่น, บางเขน, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿48,000 /เดือน
 • 3 5
 • 100 ตร.ม.
 • ฿480.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿225.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿23,000 /เดือน
 • 2 2
 • 260 ตร.ม.
 • ฿88.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Nichada Thani Rd, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿65,000 /เดือน
 • 4 4
 • 423 ตร.ม.
 • ฿162.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 สัปดาห์
Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿85.13 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 สัปดาห์
Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿59.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 สัปดาห์