224 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในปทุมธานี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 5 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿255,000,000 /เดือน
 • 4 4
 • 2500 ตร.ม.
 • ฿31,875.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 นาที
องค์กร Viewed

ธัญบุรี, รังสิต, ธัญบุรี, ปทุมธานี

 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองสาม, คลองสาม, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 3
 • 272 ตร.ม.
 • ฿73.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองสอง, คลองสอง, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 320 ตร.ม.
 • ฿78.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองสี่, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองสี่, คลองสอง, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปทุมธานี, บางคูวัด, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿158.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองสอง, คลองสอง, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿36,000 /เดือน
 • 4 3
 • 260 ตร.ม.
 • ฿138.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿21,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 2
 • 125 ตร.ม.
 • ฿135.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿113.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 175 ตร.ม.
 • ฿79.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 175 ตร.ม.
 • ฿79.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 127 ตร.ม.
 • ฿110.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน