199 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 4
 • 500 ตร.ม.
 • ฿94.79 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 7 7
 • 845 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, บางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿27,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿42,000 /เดือน
 • 3 3
 • 416 ตร.ม.
 • ฿100.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
8 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿39,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿1.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ศราวัณวิลล์, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 6
 • 200 ตร.ม.
 • ฿131.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿153.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿101.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿145,000 /เดือน
 • 4 5
 • 372 ตร.ม.
 • ฿223.77 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 4
 • 406 ตร.ม.
 • ฿295.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

ประชาชื่นคลองประปา, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿54.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 165 ตร.ม.
 • ฿158.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 3
 • 225 ตร.ม.
 • ฿205.22 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน