161 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿39,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿81.93 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 3
 • 187 ตร.ม.
 • ฿197.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองเกลือ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 1
 • 400 ตร.ม.
 • ฿56.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿23,000 /เดือน
 • 2 2
 • 260 ตร.ม.
 • ฿88.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
9 ชั่วโมง
Viewed

1 สามัคคี, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿50,000 /เดือน
 • 4 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿138.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿36,000 /เดือน
 • 5 5
 • 285 ตร.ม.
 • ฿108.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ตำบล บางพลับ อำเภอปากเกร็ด, บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿3,500,000 /เดือน
 • 4 2
 • 176 ตร.ม.
 • ฿19,707.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿142.05 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 3
 • 225 ตร.ม.
 • ฿183.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ประชาชื่นคลองประปา, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿54.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 165 ตร.ม.
 • ฿158.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

บ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿225.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 4 5
 • 180 ตร.ม.
 • ฿109.20 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สะพานนนทบุรี บางบัวทอง (เส้น 345), บางตะไนย์, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 21 ตร.ม.
 • ฿78.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง