505 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 2 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿50.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿21,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿105.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿28.74 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 276 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿93.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿48.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 280 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 76 ตร.ม.
 • ฿85.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿107.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿67.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 4
 • 120 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿96.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 5
 • 250 ตร.ม.
 • ฿74.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿76.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿24,000 /เดือน
 • 3 3
 • 165 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿44.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง