555 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿108.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ต้นเปา, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿32,000 /เดือน
 • 4 4
 • 310 ตร.ม.
 • ฿38.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 3
 • 186 ตร.ม.
 • ฿173.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

แช่ช้าง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿52.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿255.56 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿66.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿39.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿107.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿29.41 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿36,000 /เดือน
 • 5 5
 • 260 ตร.ม.
 • ฿48.13 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 4
 • 444 ตร.ม.
 • ฿90.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿72.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 480 ตร.ม.
 • ฿137.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿59.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 ชั่วโมง