132 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันกำแพง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,900 /เดือน
 • 3 2
 • 40 ตร.ม.
 • ฿63.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
8 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,500 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿64.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 4 4
 • 196 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿32.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿46.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿27,000 /เดือน
 • 3 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿56.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม. / 70 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 260 ตร.ม.
 • ฿57.69 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 3
 • 50 ตร.ม.
 • ฿55.56 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 4 4
 • 310 ตร.ม.
 • ฿38.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชียงใหม่, สันกำแพง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 5
 • 412 ตร.ม.
 • ฿72.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿28.74 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 3
 • 156 ตร.ม.
 • ฿73.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 210 ตร.ม.
 • ฿89.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿67.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 688 ตร.ม.
 • ฿18.90 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน