1,306 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันทราย, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 5 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 2
 • 129 ตร.ม.
 • ฿50.40 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 4 3
 • 448 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 752 ตร.ม. / 1 งาน 88 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿26.60 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿135.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿47.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿70.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿65,000 /เดือน
 • 5 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿81.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿54.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 6
 • 200 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿115.74 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿85.62 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง