459 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสารภี, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿54.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 4 3
 • 237 ตร.ม.
 • ฿59.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿75.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 480 ตร.ม.
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿48,000 /เดือน
 • 6 4
 • 800 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 4
 • 276 ตร.ม.
 • ฿59.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 5 4
 • 1290 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿81.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿410.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

ยางเนิ้ง, สารภี, เชียงใหม่

 • ฿16,500 /เดือน
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿72.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

ไชยสถาน, สารภี, เชียงใหม่

 • ฿26,000 /เดือน
 • 4 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿89.04 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

หนองผึ้ง, สารภี, เชียงใหม่

 • ฿25,990 /เดือน
 • 3 3
 • 332 ตร.ม. / 83 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿78.28 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿53.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿111.11 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 159 ตร.ม.
 • ฿98.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿89.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 500 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน