6,233 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 972 ตร.ม.
 • ฿15.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
33 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 5 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿53.40 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 1 1
 • 190 ตร.ม.
 • ฿228.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 4 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 6 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿50.40 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿92.59 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
39 นาที
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
40 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿75.66 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
40 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
40 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 6 5
 • 100 ตร.ม.
 • ฿60.81 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
41 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
41 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿37.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
41 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
42 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
42 นาที