1,038 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ตกแต่งบางส่วน, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สันพระเนตร, สันทราย, เชียงใหม่

 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿64.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿59.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 1
 • 80 ตร.ม.
 • ฿30.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿44.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿49.11 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 2
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿69.44 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 1
 • 150 ตร.ม.
 • ฿56.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿38.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 208 ตร.ม.
 • ฿48.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿36.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 5
 • 200 ตร.ม.
 • ฿74.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง