7,256 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม., ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿255.56 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿9,000.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿239.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 4 3
 • 183 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 5
 • 300 ตร.ม.
 • ฿168.78 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 4
 • 264 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 232 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 4 4
 • 258 ตร.ม.
 • ฿105.26 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿55.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง