2,760 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 15,000, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 2
 • 220 ตร.ม.
 • ฿63.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
26 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
27 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 1
 • 80 ตร.ม.
 • ฿12.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
27 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿45.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
51 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿24.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
51 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 288 ตร.ม.
 • ฿34.72 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
51 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿60.48 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
52 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿72.22 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
52 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
52 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 4 2
 • 232 ตร.ม.
 • ฿47.41 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
53 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿72.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 170 ตร.ม.
 • ฿68.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿65.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿51.72 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง