4,835 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 30,000, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿32.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿70.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
58 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿79.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
58 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
58 นาที
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 4
 • 90 ตร.ม.
 • ฿78.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
59 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
59 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 165 ตร.ม.
 • ฿101.85 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿47.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 560 ตร.ม.
 • ฿26.79 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿57.69 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿61.48 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿101.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,500 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿97.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง