2,768 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿531.91 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 220 ตร.ม.
 • ฿136.36 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
19 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿34,000 /เดือน
 • 4 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿106.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
19 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 180 ตร.ม.
 • ฿55.56 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
19 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 320 ตร.ม.
 • ฿78.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
19 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿32.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 6 7
 • 520 ตร.ม.
 • ฿233.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 4
 • 280 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
20 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿26,500 /เดือน
 • 3 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿110.42 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
21 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
21 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 5 6
 • 200 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
21 นาที
องค์กร Viewed

ช้างคลาน, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿120.69 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿27,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿96.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿89.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง