332 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในแม่ริม, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 2
 • 1 ตร.ม. / 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿30,000.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿55.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,500 /เดือน
 • 2 1
 • 168 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 3
 • 272 ตร.ม.
 • ฿128.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 3
 • 265 ตร.ม.
 • ฿29.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿25.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ห้วยทราย, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿49,000 /เดือน
 • 4 5
 • 450 ตร.ม.
 • ฿15.31 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿59.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿44.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿26,000 /เดือน
 • 3 2
 • 118 ตร.ม.
 • ฿75.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿50.40 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿66.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ริมเหนือ, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 118 ตร.ม.
 • ฿61.95 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ห้วยทราย, แม่ริม, เชียงใหม่

 • ฿74,990 /เดือน
 • 4 5
 • 260 ตร.ม.
 • ฿187.48 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 5 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿18.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 5 5
 • 300 ตร.ม.
 • ฿81.40 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 1600 ตร.ม.
 • ฿2.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿5.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿30.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
15 ชั่วโมง