สาทร, thailand 10150

 • ฿3,500,000 - ฿27,560,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014

- ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿11,430,000 - ฿22,900,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
Sansiri - แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿2,700,000 - ฿18,900,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Land and Houses - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

- ถนนสี่พระยา, thailand 10500

 • ฿3,727,500 - ฿46,700,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
-
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
 • ฿4,800,000 - ฿12,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Focus Development and Constuction - โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

98 ถนนสาทรเหนือ ซอยสาทร 12 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿30,000 - ฿165,200,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
AP Thailand - เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , thailand 10500

 • ฿40,000 - ฿60,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Major Development - เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม, thailand 10500

 • ฿5,100,000 - ฿10,900,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

41 ซอยพิพัฒน์ 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿5,500,000 - ฿10,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Major Development - เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ถนนทรัพย์ , thailand 10500

 • ฿37,000 - ฿41,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Siamese Asset - ไซมิส แอสเสท จำกัด

52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿17,500 - ฿12,700,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Pipat Asset - พิพัฒน์ แอสเซส จำกัด

158 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿25,000 - ฿62,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
KPN Group Corporation - เค.พี.เอ็น. กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

88 ซอยสุรศักดิ์ ถนนสุรสักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿35,000 - ฿12,100,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Noble Development - โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

114 Narathiwat Ratchanakarin Road, thailand 10500

 • ไม่เกิน ฿500,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Pace Development - เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

660-662 ถนนพระรามที่ 4, thailand 10500

 • ไม่เกิน ฿14,850,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Ananda Development - อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

- ถนนศาลาแดง, thailand 10500

 • ฿38,000 - ฿63,300,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2005
Raimon Land - ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

78 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, thailand 10500

 • ฿5,290,000 - ฿20,050,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Land and Houses - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

- ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500, thailand 10500

 • ฿16,500 - ฿27,200,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
Ananda Development - อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

- ถนนพระรามที่ 4, thailand 10500

 • ฿3,590,000 - ฿200,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
SC Asset - เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)