52 ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง, thailand 50300

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

35 คันคลองชลประทาน, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

15/100 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

14 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 8 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

40 คลองชลประทาน, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
สำนักงานริมน้ำแมนชั่น

53/2 เชียงใหม่-ลำปาง, thailand 50300

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

273/1 ช้างคลาน, thailand 50100

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Chumsin Court - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุมสินคอร์ท

ซ. 3 ซุปเปอร์ไฮเวย์ , thailand 50000

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Chiang Mai Bussiness Park - เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค จำกัด

1 นิมมานเหมินทร์, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

472 ช้างคลาน, thailand 50100

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอย 7 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

101 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Huen Po Liang - เฮือนป้อเลี้ยง จำกัด

88 ท่าแพ, thailand 50100

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

5 สุขเกษม, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอย 1 หน้าวัดเกตุ, thailand 50300

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

666/1 เลียบคลองชลประทาน, thailand 50300

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
L.P.M. Builder - แอล.พี.เอ็ม.บิวล์เดอร์ จำกัด

4307 เลียบคลองชลประทาน, thailand 50300

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Karnkanok Property - กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด