ห้วยขวาง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ย่านไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ” ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่รวบรวมแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะแพทย์แผนจีนไว้มากมาย ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยิน หรืออาจมีประสบกาณ์ตรงจากการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน ที่โดดเด่นด้วยวิธีการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้สูตรยาสมุนไพร ฝังเข็ม นวดบำบัด พร้อมรักษาสมดุลธาตุในร่างกาย เป็นต้น

โดยวิธีการรักษาต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ศาสตร์นี้ซึ่งถูกพัฒนามายาวนานกว่า 5,000 ปี มีจุดเริ่มต้นในประเทศจีน ผสมผสานศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และศาสนาเข้าไว้เป็นองค์รวม สามารถบูรณาการนำไปสู่การเยียวยารักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ อย่างเห็นผล ด้วยหลักการเรียนรู้ผ่านการสังเกต จดจำ และบันทึกสิ่งต่างๆ รอบตัวของชาวจีนโบราณ เช่น วิธีการกินการอาหาร การใช้สมุนไพรธรรมชาติบำรุงร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัย ทำให้ศาสตร์แพทย์แผนจีนกลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและแผ่ขยายไปหลายประเทศทั่วโลก

การขยายตัวของแพทย์แผนจีนในไทย 

แพทย์แผนจีนในชุมชนห้วยขวาง

แพทย์แผนจีนในชุมชนห้วยขวาง

ไทยเองเป็นหนึ่งในประเทศที่รับเอาการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนเข้ามานานตั้งแต่โบราณ สืบเนื่องมาจากการเดินทางอพยพของบรรดาพ่อค้าชาวจีนที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายชั่วอายุคน แพทย์แผนจีนจึงเป็นที่รู้จักและได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งทางการรักษาของผู้ป่วยที่ต้องการใช้ศาสตร์ธรรมชาติเพื่อบำบัดโรค เพราะมีความปลอดภัยสูง ใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี และเรียนรู้การปรับสมดุลร่างกายโดยตัวของผู่ป่วยเอง

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองให้แพทย์แผนจีนเป็นส่วนหนึ่งของโรคประกอบศิลป์ ต้องมีการรับรองขึ้นทะเบียน ใครที่จะเป็นแพทย์แผนจีนได้นั้นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับศูนย์รวมการรักษาแพทย์แผนจีนในไทยอยู่หลายแห่งด้วยกัน หากกล่าวถึงในพื้นที่กรุงเทพฯ จะพบว่าพื้นที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มาก มักกลายเป็นแหล่งการรักษาด้านแพทย์แผนจีน เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนชาวจีน จึงมีผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของผู้ป่วยชาวจีนหรือชาวไทยที่นิยมศาสตร์การรักษานี้ 

ห้วยขวาง ศูนย์รวมการรักษาแพทย์แผนจีน

ตัวอย่างพื้นที่ห้วยขวาง ขึ้นชื่อว่าเป็น “ย่านไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ” จากการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยกลุ่มชาวจีนรุ่นใหม่ เช่น นิสิต นักศึกษา คนวัยทำงาน และเจ้าของธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่ต่างหลั่งใหลสู่ย่านห้วยขวาง-รัชดาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ให้เกิดการเติบโตเป็นย่านชุมชนชาวจีนในห้วยขวาง เกิดร้านค้า ร้านอาหารจีน สถานบันเทิง รวมถึงสถาบันสอนภาษาจีนตามถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญและถนนรัชดาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนเกิดขึ้นในย่านนี้ด้วยหลายแห่ง เนื่องจากมีอุปสงค์ในพื้นที่ทั้งที่เป็นชาวจีนอาศัยอยู่ในย่านนั้นเอง รวมถึงชาวจีนและชาวไทยที่มาจากพื้นที่อื่นๆ ต่างเลือกที่จะเข้าใช้บริการ เพราะมีคลินิกและแพทย์ที่หลากหลาย เสมือนเป็นศูนย์กลางการรักษา ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขในไทยอีกด้วย ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมาย่านห้วยขวางได้ โดยรถใช้รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง หรือรถไฟฟ้าใต้ดินได้ ใกล้ถนนเส้นหลักหลายสาย สะดวกต่อการเดินทาง อ่านรีวิวโครงการที่น่าสนใจในทำเลห้วยขวางได้ที่นี่ 

FP0A8216

แพทย์แผนจีนในชุมชนห้วยขวาง

แพทย์แผนจีนยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นการรักษาแบบเฉพาะกลุ่ม โดยคนที่นิยมมารักษาด้วยศาสตร์แผนแพทย์จีนมีหลากหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงกลุ่มคนสูงวัย มีโรคประจำตัว มักเข้ามาใช้บริการแพทย์แผนจีนเป็นประจำ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาระยะยาว เน้นธรรมชาติบำบัด และปรับสมดุลร่างกาย ที่ต้องได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการเข้ามารับการรักษาโดยผู้ป่วยรายใหม่นั้น มักเข้ามาใช้บริการแพทย์แผนจีนย่านห้วยขวาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับการแนะนำมาจากคนรู้จัก ลักษณะบอกแบบปากต่อปาก รวมถึงการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะพบว่ามีคลินิก สถาบันทางการแพทย์ในย่านนี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนเป็นจำนวนมาก โดยแพทย์จะตรวจด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา จมูก หู ปาก และผิวหนัง พิจารณาอาการของคนไข้ ผสมผสานองค์ความรู้เรื่องธาตุในร่างกาย หากคนไข้เกิดอาการเจ็บป่วย นั่นแปลว่าธาตไม่สมดุล ต้องได้รับการปรับใหม่ ผ่านการดูแลด้านอาหารการกิน ใช้ยาสมุนไพร กดจุด รวมถึงการฝังเข็ม เป็นต้น ซึ่งวิธีการรักษามีความหลากหลาย โดยแพทย์จะวินิจฉัยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวคนไข้

Treatment by acupuncture

แพทย์แผนจีนในชุมชนห้วยขวาง

หากใครกำลังสนใจวิธีการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน ชุมชนย่านห้วยขวางเป็นแหล่งรวมคลินิกและแพทย์แผนจีนครบวงจร ที่สืบทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์มาจากชาวจีนแท้ ๆ ไม่ว่าจะเน้นไปที่การรักษาโรค หรือการบำรุงรักษาสุขภาพผ่านการปรับสมดุลร่างกาย สามารถมาขอคำแนะนำและเข้ารับการรักษาได้ ทั้งนี้อย่าลืมตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพและการรับรองมาตรฐานของคลินิกหรือสถาบันที่จะเข้าใช้บริการด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของตัวเอง >>>ค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลห้วยขวาง

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และอ่านเทคนิคในการซื้อขายบ้านเพิ่มเติมจากคู่มือซื้อขาย รวมถึงอย่าลืมคำนวณสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด