1 Answer

ฟารีดา ไทปทาน
สวัสดีค่ะ
ดูสถานะตัวเอง รายได้ อายุ
ดูทรัพย์ที่จะซื้อ
เชคความสามารถกู้
เลือกธานาคาร
เตรียมเอกสาร
ยืนกู้
จนท. เข้าประเมิน
รออนุมัติ

0850616685 ฟารีดา ตัวแทนขายอสังหาฯ อ่านเพิ่มเติม
0