2 คำตอบ

askguru expert
สามารถขายได้ โดยในวันที่จะโอนกรรมสิทธิ์ต้องทำเรื่องนัดหมายธนาคารของผู้ขายในการไถ่ถอนที่กรมที่ดิน โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นแล้วแต่ทางธนาคาร
ขั้นตอนการแจ้งไถ่ถอน
ติดต่อธนาคารที่ติดจำนองอยู่ โดยไปที่ธนาคารนั้น สาขาไหนก็ได้ หรือโทรเข้า Call Center
แจ้งวันโอนกรรมสิทธิ์ที่แน่นอน เพราะทางธนาคารต้องเช็คยอดปิดบัญชีเงินกู้ ณ วันที่ทำเรื่องไถ่ถอน ที่กรมที่ดิน
แจ้งยอดปิดไปยังผู้ซื้อให้ทำเช็คเงินสดสั่งจ่ายธนาคารผู้ขาย แต่หากผู้ซื้อกู้เงินด้วยเช่นกัน ก็ให้แจ้งยอดไปยังธนาคารที่ผู้ซื้อกู้เงิน
สามารถนัดหมายทั้งสองธนาคารของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อมาทำธุรกรรมที่กรมที่ดินในการไถ่ถอนและจดจำนองได้ ภายในวันเดียวกันเลย
หากยังสงสัย ลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมได้ หรืออย่างเว็บไซต์ DDproperty ก็มีบทความ https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ขายบ้านติดธนาคาร-ทำได้ไหม-18416 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขายบ้านติดธนาคารที่ค่อนข้างละเอียดอยู่
ฟารีดา ไทปทาน