2 Answers

askguru expert
หากสนใจลงประกาศ สามารถเข้าไปในหน้านี้ www.ddproperty.com/ลงประกาศ สมัครสมาชิกก็สามารถลงได้แล้วครับ

ในช่วงเดือนแรกจะฟรีค่าใช้จ่าย และในเดือนต่อ ๆ ไปหากลูกค้าสนใจลงประกาศต่อจะมีค่าใช้จ่ายตามหน้านี้ครับ www.agentofferings.ddproperty.com/packagefeatures อ่านเพิ่มเติม
ฟารีดา ไทปทาน