2 Answers

ฟารีดา ไทปทาน
คุยเรื่องระยะเวลาให้เช่า
มีค่าเซ้งมั้ย
มีค่าประกันแผงหรือเปล่า
น้ำไฟ จ่ายยังไง
ที่สำคัญทำสัญญากับใคร เจ้าของที่จริงๆหรือเปล่า

---------

ถ้าเป็นที่บนฟุตบาท ต้องคุยกับ เทศกิจ
จ่ายเงินให้ จนท ให้เรียบร้อย ดีกว่าโดนยกแผง
จ้า อ่านเพิ่มเติม
0