เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีด้วย LTF แบบใหม่ล่าสุด

Chetapol Manit10 พ.ย. 2558

ข่าวดีสำหรับผู้มีเงินได้ที่เลือกใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF (Long Term Equity Fund) หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุการลดหย่อนภาษีด้วย LTF ต่อไปอีก 3 ปี หลังจากที่สิทธิลดหย่อนภาษีจะสิ้นสุดลงในปี 2559 ขยายไปสิ้นสุดในปี 2562 แต่มีรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งผู้มีเงินได้ควรศึกษาไว้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษี

ปี 2558 จะเป็นปีสุดท้ายที่ผู้มีเงินได้จะสามารถลงทุนในกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีภายใต้เงื่อนไขเดิม แต่นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุน LTF ที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีใหม่ ดังนี้

จำนวนภาษีที่ลดหย่อนได้

เมื่อผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวหรือ LTF จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 15% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่มีกำหนดการซื้อขึ้นต่ำ ขึ้นอยู่กอบกองทุน หรือบลจ. จะเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดิม

จำนวนปีที่ถือครองกองทุน

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุน LTF ใหม่นั้น กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุน LTF นานขึ้นอีก 2 ปี จากเงือนไขเดิมคือถือครอง 5 ปีปฏิทิน ก็ปรับเพิ่มเป็น 7 ปีปฏิทิน ซึ่งหมายความว่า ผู้ลงทุนยังคงสามารถซื้อในปลายปีที่1 ถือครองเต็มปีในปีที่ 2-6 และขายหน่วยลงทุนในช่วงต้นปีที่ 7 ได้ ซึ่งเท่ากับว่าถือครองหน่วยลงทุนเพียง 5 ปีเต็มเท่านั้น

ตัวอย่าง

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเดิม (ซื้อ LTF ก่อนปี 2558 – ปี 2558)
ซื้อ LTF ปี 2557 –> ถือครอง 5 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2561
ซื้อ LTF ปี 2558 –> ถือครอง 5 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2562

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีใหม่ (ซื้อ LTF ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2562)
ซื้อ LTF ปี 2559 –> ถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2565
ซื้อ LTF ปี 2560 –> ถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2566
ซื้อ LTF ปี 2561 –> ถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2567
ซื้อ LTF ปี 2562 –> ถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ ปี 2568

จำนวนครั้งที่ใช้ลดหย่อน

เงื่อนไขในการลดหย่อนยังคงเหมือนเดิมคือเมื่อผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF จะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เพียงครั้งเดียวคือในปีภาษีนั้น หากปีถัดไปต้องการลดหย่อนภาษีอีกก็จะต้องซื้อหน่วยลงทุน LTF อีกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษีถัดไป

สุดท้ายก่อนจากกันเรามีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 5 กองทุนที่น่าสนใจมาฝากกันครับ

LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2015

LTF 2015 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2558

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ chetapol@ddproperty.com

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ