เช็คแบล็คลิสต์ ตรวจเครดิตบูโร ได้ง่ายๆ

7 ธ.ค. 2559

 

เครดิตบูโร นั้นมีความสำคัญต่อเป็นอย่างมาก ในเรื่องของระบบทางการเงิน เพราะเป็นการเก็บรวบรวมเครดิตต่างๆ ที่เราเคยได้ทำธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมประมวลผลเป็นฐานข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับตัวตนเรานั่นเอง เมื่อคุณคิดจะขอกู้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน ขอสินเชื่อให้ตนเอง หรือทำบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินก็จะมาดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาในปล่อยสินเชื่อนี้ ถ้าเราจ่ายตรงมีวินัยทางการเงินไม่มีประวัติเสีย ผิดนัดชำระ ก็จะเป็นส่วนที่สถาบันการเงินจะนำมาพิจารณาปล่อยกู้ให้คุณผ่านได้ง่ายๆ นั่นเอง

 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลได้ ณ ที่ทำการศูนย์ตรวจเครดิตบูโร มีขั้นตอนดังนี้

 

 1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเองแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

       กรณีนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

 1. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

 

กรณีบุคคลธรรมดา

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

 

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

 

สถานที่ตรวจเครดิต ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ในกรุงเทพฯ แบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที มีดังนี้ แต่จะให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

 1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250 เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี) เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.  หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
 3. ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร ชั้น 4 ติดประกันสังคม เปิดทำการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25 เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – ศุกรณ์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดวัดหยุดนักขัตฤกษ์

 

นอกจากนี้แล้วยังสามารถ ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการตรวจสอบเครดิตบูโร โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร รวมไปถึงธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็คเครดิตบูโร ในปัจจุบัน บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนด ค่าบริการสำหรับ

 • บุคคลธรรมดา 100 บาท/1ฉบับ ต่อคนต่อครั้ง
 • นิติบุคคล(บริษัท,ห้างหุ้นส่วนฯ) 200 บาท/1ฉบับ ต่อครั้ง
 • ส่วนของธนาคารต่างๆ ควรสอบถามค่าบริการ ปัจจุบันโดยตรงกับทางธนาคารนั้นๆ

 

เช็คเครดิตบูโรแบบ Online

 

อีกทั้งเราสามารถตรวจข้อมูล เครดิตบูโรผ่าน อินเตอร์เน็ต banking ของธนาคารต่างๆ ได้อีกด้วย รวมไปถึง การยื่นคำขอตวรจสอบเช็คเครดิตบูโร ผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยท่านสามารถ ทำได้ผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพานิช SCB ท่านใดที่เป็นลูกค้าของธนาคารทั้ง 2 ก็สามารถยื่นขอได้ แต่ขอได้ฉพาะข้อมูลของผู้ถือบัตร และอาจใช้เวลานาน เพราะต้องรอผลส่งมาทางไปรษณีย์ ประมาณ  7 วัน

 

* ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้โดยตรง

* เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

 

ในเรื่องของ เครดิตบูโร นั้นจะเก็บรวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลังของเรา ไม่เกิน 24 เดือนดังนั้นข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ของท่านจะโชว์ในนี้ทั้งหมดภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา ถ้าเราชำระเงินตรงตามกำหนด ไม่มีการจ่ายล่าช้า หรือผิดนัดชำระก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วง ส่วนใครที่ แค่ชำระล่าช้า หรือ ขาดการชำระ แม้เพียงงวดเดียว ท่านก็จะเสียประวัติหรือติด (Blacklist) ในเครดิตบูโร คิดจะกู้ทำไรอะก็ลำบาก เพราะกว่าจะหมดติดแบล็คลิสต์ ก็ใช้เวลาเกือบ 3 ปีกว่าจะเป็นไทยก็พลาดโอกาสดีๆ ไปตั้งเยอะ

 

ซึ่งสามารถอ่าน ให้ติดตามอ่านต่ออีก หรืออ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ DDproperty.com 

บทความที่คุณอาจสนใจ เรื่อง: จ่ายหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ เสียประวัติหรือไม่

บทความที่คุณอาจสนใจ เรื่อง: 5 สิ่งควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาฯ ที่เหมาะกับคุณ 

สามารถชมรีวิวโครงการใหม่ๆ ได้ที่นี่… เพื่อศึกษาของมูลโครงการที่คุณสนใจประกอบการลงทุน


เรื่องข้างต้นเรียบเรียงโดย วัชระ วงศ์สง่า Content Writer ประจำเว็บไซต์  DDproperty.comหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Watchara@ddproperty.com

Sncak Neno
Jan 28, 2021
คืออยากทราบค่ะว่าเช็คยูโลกับแอปธนาคารไปแล้วรอมาเปนอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ข้อมูลไรเลยแถมเสียตังอีกต้องทำไง
Nong ton
Jan 28, 2021
ให้ข้อมูลดีมากครับ
เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

กู้ไม่ผ่าน เข้าใจผิดคิดว่าเครดิตบูโร ตรวจสอบได้

ดังที่ผู้กู้ส่วนใหญ่ทราบดีว่าในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆ นั้น ธนาคารจะ

อ่านต่อ9 พ.ย. 2558

ปลดหนี้บัตรเครดิต ด้วย 6 ขั้นตอน ที่ได้ผลที่สุด

  "จ่ายขั้นต่ำ – เงินชําระหนี้ต่อเดือนได้เกิน 40% - เริ่มกู้มาเพื่อชําระ

อ่านต่อ2 พ.ย. 2559