อยากเล่นหุ้นแบบ VI ต้องดูอะไรบ้าง

Chetapol Manit1 มี.ค. 2559

การเล่นหุ้นแบบ VI หรือ Value Investment นั้นเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นของคุณค่า ภายใต้ความเชื่อมั่นว่ากิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนั้นย่อมสามารถเติบโตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงจากเสถียรภาพในการดำเนินงาน นำไปสู่การมีความสามารถในการแข่งขันของกิจการนั้นๆ เกิดความยั่งยืนที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกิจการนั้นในระยะเวลายาว ในการเล่นหุ้นแบบ VI การพิจารณาปัจจัยพื้นฐานจึงมีความสำคัญอย่างมาก แล้วปัจจัยพื้นฐานซึ่งผู้ลงทุนต้องพิจารณานั้นคืออะไรบ้างเรามีสาระมาฝากครับ

ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ลงทุนแบบ VI จะต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนในกิจการหนึ่งหรือไม่นั้น ประกอบไปด้วย 4 ด้านด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กิจการ และการเงิน

ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ลงทุนแบบ VI นั้นจะต้องให้ความสนใจกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตั้งแต่ระดับโลกมาจนถึงระดับประเทศ โดยวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรม
การมองแคบลงมาในระดับอุตสาหกรรมที่กิจการตั้งอยู่ว่ากิจการอยู่ในส่วนไหนของวงจรคุณค่า (Value Chain) และตำแหน่งที่กิจการตั้งอยู่นั้นสามารถเติบโตต่อไปหรือกำลังอยู่ในภาวะที่ถดถอย สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมหรือไม่ มีสินค้าทดแทน หรือเทคโนโลยีหรือไม่ หรือมีคู่แข่งเข้ามาในอุตสาหกรรมยากเพียงใด มีการแข่งขันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมรุนแรงแค่ไหน เป็นต้น

ด้านกิจการ
เป็นการเจาะลงไปที่กิจการหรือบริษัทที่ต้องการลงทุน โดยเปรียบเทียบการดำเนินงานของกิจการกับกิจการคู่แข่ง พิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล แผนการลงทุน การเติบโตของบริษัท ไปจนถึงผู้บริหารของบริษัทที่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจ

ด้านการเงิน
สามด้านที่ผ่านมาส่วนใหญ่อาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่ด้านการเงินนี้จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลเชิงปริมาณของกิจการที่ผ่านมา เช่น รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลง ปริมาณหนี้สินมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน ตลอดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการเงินของกิจการ เป็นต้น โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องแสดงงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงสามารถเข้าไปเรียกดูงบการเงินได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Picture Reference: savvyscot.com

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ chetapol@ddproperty.com

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

พราว เรียลเอสเตท ปล่อยโปร “หุ้นแลกห้อง” เร่งยอดขายพาร์ค 24 เฟส 2

พราว เรียล เอสเตท เดินหน้ากระตุ้นยอดขายโครงการ     “พาร์ค 24” เฟส 2 ส่งแคญเป

อ่านต่อ9 ก.ย. 2558