สมุทรปราการ รื้อผังเมืองใหม่ รับรถไฟฟ้า-เมกะโปรเจกต์

25 ม.ค. 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมรื้อผังเมืองรวมครั้งใหญ่ โดยใช้โมเดลเดียวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เอื้อต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น

ผังเมืองเชื่อมแบบไร้รอยต่อกับกรุงเทพฯ

ปัจจุบันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กำลังอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการใหม่ เนื่องจากสภาพพื้นที่การพัฒนาโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยจะมีการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เอื้อต่อการพัฒนามากขึ้น สอดรับกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคม หลังจากที่ จ.สมุทรปราการ มีโครงการระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับแนวทางการปรับปรุงผังเมืองใหม่ จะใช้โมเดลเดียวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายให้จังหวัดปริมณฑลจัดทำผังเมืองรวมร่วมกับกรุงเทพฯ ในรูปแบบไร้รอยต่อ โดยในร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ จะมีกำหนดพื้นที่ FAR (Floor Area Ratio) หรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน และ OSR (Open Space Ratio) หรืออัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารมาบังคับใช้ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการให้ FAR โบนัส เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าด้วย หากเอกชนมีการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น เว้นระยะถอยร่นริมถนน เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้ได้มากขึ้น จากปัจจุบันในบางพื้นที่มีติดข้อบัญญัติการคุมความสูง หรือไม่สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้

ส่วนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการฉบับใหม่ อาจจะไม่มีการปรับลดพื้นที่ลง เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว จ.สมุทรปราการ เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม แต่จะให้ขยายนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกับพื้นที่ฟลัดเวย์รับน้ำก็ยังต้องคงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากต่อไปจะมีการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมมาจากอยุธยาลงมายังฝั่งอ่าวไทย

BTS PRAKSA

รถไฟฟ้า-เมกะโปรเจกต์ ปลุกศักยภาพสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านโครงข่ายทางด้านคมนาคมหลากหลายโครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งเปิดบริการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และโครงการในอนาคตอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564 และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2562 นอกจากนี้ยังมีโครงการถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้อต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น

จ.สมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรปราการ อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.บางเสาธง

Samut Prakan, Thailand - March 25, 2017: Riverfront view of Samut Prakan city hall with new observation tower and boat pier. Samut Prakan is at the mouth of the Chao Phraya River on Gulf of Thailand.

REIC ชี้ราคาที่ดินสมุทรปราการเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1

จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC พบว่า ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 มีค่าดัชนีเท่ากับ 223.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 219.2 จุด และปรับเพิ่มขึ้น 32.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเปล่าที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเฉพาะแนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

โดยถือเป็นทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 44.6% เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จึงส่งผลให้ราคาที่ดินในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวปรับสูงขึ้น ส่วนสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง แต่ราคาที่ดินมีการปรับตัวขึ้นตามช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 44.6% เช่นกัน มากกว่าที่ดินแนวรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 34.3%

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผังเมืองรวมสมุทรปราการฉบับใหม่จะใช้เวลาเก็บข้อมูลประมาณ 1 ปี จากนั้นจะยกร่างผังใหม่ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินสามารถขอปรับแก้ไขการใช้ประโยชน์เป็นรายแปลงได้ โดยรวมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการดำเนินการ

เพิ่มเติมความรู้ คู่มือซื้อ ขาย เช่าบ้าน-คอนโดฯ พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ และสามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ผังเมืองรวม กทม. ใหม่ จ่อใช้ไม่เกิน 63 เอื้อพัฒนาที่อยู่อาศัย

ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เน้นแนวคิด “ไร้รอยต่อ”

อ่านต่อ14 ม.ค. 2562