กรมธนารักษ์กับ 5 หน้าที่หลัก เพื่อทำความรู้จักให้มากขึ้น

DDproperty Editorial Team
กรมธนารักษ์กับ 5 หน้าที่หลัก เพื่อทำความรู้จักให้มากขึ้น
กรมธนารักษ์ กรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดิน และที่ดิน หน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและผู้ขายอย่างไร รวมทั้งมีบทบาทอย่างไรในวงการอสังหาริมทรัพย์ มาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กัน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ประวัติโดยย่อของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2476 ในชื่อว่า “กรมพระคลัง” แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมคลัง” และในที่สุดในปี 2495 ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กรมธนารักษ์” จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งของกรมธนารักษ์

เดิมตั้งอยู่ที่พระบรมมหาราชวังจนถึงปี 2502 จากนั้นจึงย้ายไปที่ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จนถึงปี 2535 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่กระทรวงการคลังซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อย่างไรก็ตาม สำนักประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์นั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 แต่ถ้าหากคุณอยู่ในต่างจังหวัด ก็สามารถติดต่อหน่วยงานนี้ได้โดยสะดวกเช่นกัน เพราะกรมนี้มีสาขาอยู่ในทุกจังหวัดโดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า “สำนักงานธนารักษ์พื้นที่”

หน้าที่หรือภารกิจหลักของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์คือหน่วยงานที่มีหน้าที่หรือภารกิจหลักในการดูแลทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งมี 5 ประการด้วยกันตามที่ได้ระบุในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรม
1. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ เช่น การขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุและการจัดสรรให้ส่วนราชการใช้ที่ดินเหล่านั้น
2. ผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมถึงนำออกใช้และรับคืนเหรียญกษาปณ์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินตรา เช่น เมื่อคุณมีเหรียญที่ชำรุดหรือเหรียญรุ่นเก่า คุณสามารถคืนเหรียญนั้นที่กรมธนารักษ์ได้
3. รับ จ่าย และควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินคงคลัง เช่น การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
4. ดำเนินการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยเช่นกัน
5. จัดแสดงและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามระเบียบของกรม เช่น ที่ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ในภารกิจที่ 4 นี้ กรมธนารักษ์มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยเราได้เคยกล่าวถึงในบทความราคาประเมินที่ดินมาก่อนว่า ราคาประเมินที่ดินคือราคากลางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางด้านราคาในการซื้อขายที่ดินให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารนำไปใช้พิจารณาวงเงินในการขอสินเชื่อ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ราคาประเมินดังกล่าวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนการคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะอีกด้วย
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์
ประเภทค่าใช้จ่ายจ่ายเท่าไหร่
ค่าธรรมเนียมการโอน2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง (แบ่งจ่ายฝั่งละ 1% ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย)
ค่าจดจำนอง1% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด
ค่าอากรแสตมป์0.5% ของราคาซื้อขาย
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์สินและวิธีที่ได้มา อิงจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริงๆ
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขาย
จากที่กล่าวมา คุณก็ได้ทราบแล้วว่าราคาประเมินที่ดินนี้มีประโยชน์หลายด้านทีเดียว แต่เราก็ยังขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างราคาประเมินและราคาซื้อขายจริงเพื่อช่วยตัดสินใจในการตั้งราคาขายด้วยเช่นกัน
หน้าที่กรมธนารักษ์ มีหลายด้าน

เว็บไซต์ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

ในยุคแห่งโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ไทยแลนด์ 4.0” นี้ การทำสิ่งที่คิดว่ายากอาจไม่ได้ยากอย่างที่คิด การค้นหาราคาประเมินที่ดินก็เช่นกัน กรมธนารักษ์ของไทยมีบริการเว็บไซต์เผยแพร่ราคาประเมินซึ่งใช้งานง่าย สามารถค้นหาข้อมูลราคาได้จากเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินได้ทันที ยังไม่รวมถึงฟังก์ชันสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่แบ่งย่อยละเอียดยิบถึงระดับเขต ทั้งยังมีข้อมูลราคาสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดด้วย

ข้อมูลติดต่อกรมธนารักษ์

หากการค้นหาข้อมูลราคาเกิดปัญหาอาทิ ไม่ทราบวิธีใช้งานเว็บไซต์ ไม่พบข้อมูลราคาประเมินในบางทำเล หรืออาจมีข้อสงสัยอื่นใด สามารถ ติดต่อสำนักประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์แบบไปที่สำนักงานด้วยตนเองตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ข้างต้น ติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-142-2465 ถึง 67 ติดต่อทางอีเมลที่ pvb@treasury.go.th หรือตั้งคำถามบนเว็บไซต์ทางการของกรมก็ได้เช่นกัน
เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน รวมทั้งตั้งราคาขายที่ดินของคุณ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ เรามีข้อมูลพร้อมบริการให้คุณทุกเมื่อที่หน้าเตรียมตัวก่อนขาย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์