5 วิธีเลือกช่างปูน ต้องดูอะไร เลือกอย่างไรให้จบงานได้จริง

DDproperty Editorial Team
5 วิธีเลือกช่างปูน ต้องดูอะไร เลือกอย่างไรให้จบงานได้จริง
งานปูน อีกหนึ่งงานช่างฝีมือเฉพาะทางที่สำคัญในการทำบ้าน ช่างปูน จึงกลายมาเป็นคำตอบหลักเมื่อคุณต้องการสร้างบ้าน ซ่อมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานที่ว่านั้นล้วนต้องเกี่ยวข้องกับงานปูนทั้งสิ้น บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานปูนแต่ละประเภทมาไว้ให้ เพื่อให้เข้าใจว่างานปูนแบบไหนที่ทำได้เอง และแบบไหนต้องจ้างช่างปูน รวมทั้งวิธีเลือกช่างปูนที่ช่วยให้จบงานได้จริง

ก่อนจ้างช่างปูน ทำความรู้จักประเภทงานปูน

โดยทั่วไปแล้ว งานปูนจัดเป็นหนึ่งในงานช่างฝีมือของการก่อสร้าง ซึ่งสำคัญต่อการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยไม่น้อย แม้ว่าเราต้องจ้างช่างปูนที่ชำนาญมารับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอยู๋แล้ว ก็จำเป็นต้องทำความรู้จักประเภทงานช่างปูนเบื้องต้น เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการจ้างช่างปูนสำหรับมาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านให้เหมาะสมกับงาน โดยงานปูนแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1. งานปูนโครงสร้าง

งานปูนโครงสร้าง คืองานปูนที่เน้นเสริมสร้างโครงสร้างของเสาและคานบ้านให้แข็งแรงและเชื่อมต่อกัน ครอบคลุมตั้งแต่กาการลงเสาเข็ม หล่อตอม่อ เชื่อมต่อพื้นและบันไดเข้ากับเสาและคาน ขึ้นโครงหลังคา และมุงคา ซึ่งใช้เวลาเตรียมงานละเอียดพอสมควร รวมทั้งอาจต้องประสานงานอื่นเข้ามาด้วยอย่างการเดินท่อฉีดยาฆ่าปลวก

2. งานปูนประณีต

งานปูนประณีต คืองานปูนที่เน้นสร้างความสวยงามให้กับตัวบ้าน ครอบคลุมตั้งแต่การบุฝ้าเพดาน ปูพื้นและบุผนัง ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งวงโคม และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ

3. งานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม

งานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม คืองานปูนที่เน้นการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ ให้ดูดี ไม่เสื่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงงานก่อสร้างบ้านเรือน ตึกอาคาร หรือสำนักงานทั่วไปอีกด้วย

4. งานปูนเฟอร์นิเจอร์

งานปูนเฟอร์นิเจอร์ คืองานปูนที่เน้นตกแต่งเครื่องเรือนที่ใช้จัดวางและตกแต่งในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน หรือเน้นทำเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ปูนเป็นส่วนประกอบในการสร้างหรือตกแต่งขึ้นมา

5. งานปูนสุขภัณฑ์

งานปูนสุขภัณฑ์ คืองานปูนที่เน้นสร้าง ซ่อมแซม หรือตกแต่งสุขภัณฑ์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นชุดสุขภัณฑ์ที่ทำมาจากปูนก็ได้เช่นกัน

6. งานปูนชั่วคราว

งานปูนชั่วคราว คืองานปูนที่เน้นนำมาใช้งานในการก่อสร้างเพียงชั่วคราว
ปิดรอยร้าวในบ้านทำเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่างปูน

งานปูนแบบไหนทำเองได้ แบบไหนควรจ้างช่างปูน

งานปูนบางประเภทก็เป็นงานที่คุณสามารถลงมือทำได้เอง โดยไม่ต้องจ้างช่างปูน ได้แก่ งานปูนเฟอร์นิเจอร์บางอย่าง และงานปูนชั่วคราว
โดยงานปูนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ปูนสร้างเครื่องเรือนขึ้นมาประดับตกแต่งอาจต้องซื้อหาอุปกรณ์งานปูนเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาวิธีผสมปูนเบื้องต้นได้ เช่น กระถางต้นไม้ทำจากปูน กระถางเซรามิก ส่วนงานปูนชั่วคราวที่ทำได้ทันที ไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นเสริม ก็ทำได้เอง เช่น ฉาบปูนอุดรอยรั่วหรือรอยแยกเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นงานช่างฝีมือแล้วนั้น คงจะดีกว่าหากว่าจ้างช่างปูนมืออาชีพมาจัดการ เพราะนอกจากอุปกรณ์และการซื้อหาวัสดุคุณภาพแล้วนั้น งานปูนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งทักษะในการประสานงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยและมีมาตรฐาน
ดังนั้น หากคุณกำลังวางแผนสร้างบ้าน ซ่อมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน แล้วต้องมีงานปูนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ก็ควรว่าจ้างช่างปูนมารับผิดชอบส่วนนี้โดยเฉพาะ

ควรเลือกจ้างช่างปูนอย่างไร

การเลือกจ้างช่างปูนถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องใช้วิธีคัดกรองไม่ต่างจากการว่าจ้างช่างฝีมือด้านอื่น ๆ วิธีที่จะช่วยให้เราเลือกจ้างช่างปูนมาช่วยงานได้ตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงาน รวมทั้งดูแความเรียบร้อยเพิ่มเติมในกรณีที่พบข้อบกพร่องของงานภายหลัง จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ

คุณควรว่าจ้างช่างปูนที่มีความรู้และทักษะด้านงานช่างปูนและก่อสร้างระดับหนึ่ง หรือพิจารณาว่าช่างปูนที่จะจ้างนั้นเคยผ่านงานปูนแบบไหน สเกลใดมาบ้าง เพื่อจะได้ดูว่าจะรับผิดชอบงานปูนที่เราต้องการให้ทำได้สำเร็จหรือไม่

2. บริการ

งานปูนเป็นงานช่างก่อสร้างที่มีหลายประเภทและค่อนข้างกว้างพอสมควร หากงานปูนที่คุณต้องการจ้างช่างนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนอย่างงานปูนโครงสร้างหรืองานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม ก็ควรดูว่าช่างปูนรายนั้นให้บริการงานปูนดังกล่าวเป็นหลักอยู่แล้วหรือไม่ หรือเคยผ่านงานปูนที่เกี่ยวข้องมามากน้อยแค่ไหน
ช่างปูนมืออาชีพทำงานปูนปราณีตได้ดี

3. การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันต่าง ๆ จะเป็นตัวการันตีความมั่นใจและความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้เชื่อได้ว่าช่างปูนจะไม่ทิ้งงานกลางคัน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาได้ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องบางอย่าง โดยช่างปูนควรมีประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (public liability insurance) หรือนโยบายประกันชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย โดยผู้ว่าจ้างควรขอสำเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้รับจ้างให้ครบถ้วน

4. คำแนะนำจากลูกค้าเก่า

รีวิวหรือคำบอกต่อจากคนใกล้ชิดก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ฝีมือช่างปูนที่จะว่าจ้างได้ หากช่างปูนคนนั้นได้รับคำชมจากลูกค้าที่ใช้บริการหรือได้รับการบอกต่อมามาก ก็ยิ่งการันตีฝีมือและความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้สำเร็จและได้มาตรฐานอีกทางหนึ่ง

5. งบประมาณ

เงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกช่างปูนที่เหมาะกับงาน จริงอยู่ที่คนทั่วไปมักเลือกช่างปูนที่เรียกค่าจ้างอยู่ในงบประมาณที่จ่ายได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับงานคุณภาพอย่างแท้จริง งบประมาณจึงเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาท้ายสุด หลังจากพิจารณาปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้ว
โดยคุณอาจเทียบราคางานปูนกับตลาดทั่วไป ดูว่าราคาที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้นสมเหตุสมผล รวมทั้งแจกแจงรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรงไว้ชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ โดยคุณควรสอบถามและขอใบเสนอราคาให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสื่อสารผิดพลาดภายหลัง
กว่าจะกลายมาเป็นบ้านสมบูรณ์แบบหลังหนึ่งได้ อยู่ที่ระหว่างทางของการรังสรรค์บ้านแต่ละส่วน และงานปูนก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการรังสรรค์บ้านของคุณให้สมบูรณ์ คุณจึงควรทำความเข้าใจพื้นฐานของงานปูนแต่ละประเภท เพื่อจะได้รู้ว่าบ้านของเราควรเสริมเติมแต่งด้วยงานปูนแบบไหน แล้วจะเลือกช่างปูนคนใดมารับงานให้ได้จนจบ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์