Thailand Consumer Sentiment Study H1 2024

DDproperty Editorial Team
Thailand Consumer Sentiment Study H1 2024
เช่ามากกว่าซื้อจริงหรือ คนคิดเห็นอย่างไรกับตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการซื้อ-เช่า และมาตรการรัฐแบบไหนที่คนอยากได้เพื่อช่วยให้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นและในช่วงต้นปี 2024 นี้จะมีเรื่องอะไรที่ควรต้องจับตา
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค DDproperty Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุดที่มีผู้เข้าร่วม 1,050 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสภาพตลาดที่อยู่อาศัยลดลง 2% มาอยู่ที่ 63% จากรอบก่อนหน้า (65%) โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ลดลงคือความกังวลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีและบางส่วนมองว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านยังไม่ลดลงในระดับที่คาดคิด

ภาพรวม

สรุป

จะเห็นได้ว่าแม้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในอีก 1 ปีข้างหน้าจะลดลง แต่ความต้องการเช่ากลับเพิ่มขึ้นและโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการวางแผนที่จะเช่ายาวนานตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ด้วยสาเหตุหลักคือเงินออมที่ไม่เพียงพอในการซื้อ (39%) และเลือกที่จะเก็บเงินไว้ก่อน
ทางด้านการเลือกที่อยู่อาศัยคนยังให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะรักษ์โลกและช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้เองยังเลือกผู้พัฒนาโครงการจากคุณภาพการตกแต่งภายในโครงการเป็นหลัก (48%)
สำรวจคนหาบ้านปี 2567 เช่ามากกว่าซื้อจริงหรือ

สำรวจคนหาบ้านปี 2567 เช่ามากกว่าซื้อจริงหรือ

บทความน่าสนใจจาก Consumer Sentiment Study รอบที่ผ่านมา

Thailand Consumer Sentiment Study H2 2023

Thailand Consumer Sentiment Study H2 2023

Thailand Consumer Sentiment Study H1 2023

Thailand Consumer Sentiment Study H1 2023

Thailand Consumer Sentiment Study H2 2022

Thailand Consumer Sentiment Study H2 2022

Thailand Consumer Sentiment Study H1 2022

Thailand Consumer Sentiment Study H1 2022

Consumer Sentiment Study H2 2021

Consumer Sentiment Study H2 2021

Consumer Sentiment Study H1 2021

Consumer Sentiment Study H1 2021

Consumer Sentiment Study H2 2020

Consumer Sentiment Study H2 2020

Consumer Sentiment Study H1 2020

Consumer Sentiment Study H1 2020

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ