Magnolias Ratchadamri Boulevard : แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ประกาศให้เช่า 81 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 1 1
 • 48 ตร.ม.
 • ฿1,041.67 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
9 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 2 2
 • 79 ตร.ม.
 • ฿886.08 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
10 ชั่วโมง

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿812.50 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
13 ชั่วโมง

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 2 2
 • 87 ตร.ม.
 • ฿803.77 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿916.67 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿909.09 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 2 2
 • 87 ตร.ม.
 • ฿805.71 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿941.18 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 1 1
 • 58 ตร.ม.
 • ฿856.46 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿900.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 1 1
 • 57 ตร.ม.
 • ฿789.47 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 1 1
 • 59 ตร.ม.
 • ฿932.20 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿1,000.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿600,000 /เดือน
 • 4 4
 • 306 ตร.ม.
 • ฿1,960.78 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿45,000 /เดือน
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿750.00 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿975.61 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿55,000 /เดือน
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿1,057.69 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนน ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿925.93 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (320 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน